Chủ quyền kỹ thuật số của bạn , Giải pháp của chúng tôi .

Dù dữ liệu của bạn nằm ở đâu – trên đám mây, môi trường CNTT tại chỗ và kết hợp, chúng tôi đều có thể giúp bạn sở hữu dữ liệu của mình...

TÌM HIỂU THÊM

Chủ quyền kỹ thuật số của bạn , Giải pháp của chúng tôi .

Dù dữ liệu của bạn nằm ở đâu – trên đám mây, môi trường CNTT tại chỗ và kết hợp, chúng tôi đều có thể giúp bạn sở hữu dữ liệu của mình...

TÌM HIỂU THÊM

Chủ quyền kỹ thuật số của bạn , Giải pháp của chúng tôi .

Dù dữ liệu của bạn nằm ở đâu – trên đám mây, môi trường CNTT tại chỗ và kết hợp, chúng tôi đều có thể giúp bạn sở hữu dữ liệu của mình...

TÌM HIỂU THÊM

/ Giá trị cốt lõi

Bảo vệ tài sản của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi

/ Giá trị cốt lõi

Cách chúng tôi tiếp cận bảo vệ dữ liệu một cách toàn diện

Bảo vệ dữ liệu
Giải quyết các thách thức về bảo mật dữ liệu và đáp ứng sự tuân thủ để bảo vệ khỏi các mối đe dọa.
Quản lý truy cập và xác thực
Xây dựng quản lý danh tính và quyền truy cập đáng tin cậy cho nhân viên và khách hàng

/ Những lợi ích

Giải pháp của chúng tôi

/ Dịch vụ của chúng tôi

Bảo vệ tài sản của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi

/ Nghiên cứu điển hình

Hành trình đến thành công bắt đầu trên đám mây.

No items found.
>90%
Các ngân hàng ở Việt Nam là khách hàng của chúng tôi
01st
Chúng tôi dẫn đầu về thanh toán HSM
100%
Khách hàng hài lòng với dịch vụ chúng tôi cung cấp

/ Tài nguyên

Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi

/ Thử ngay bây giờ

Dù dữ liệu của bạn ở đâu, chúng tôi có thể giúp bạn sở hữu dữ liệu của mình

Nhận bản demo