Paperless Office Security

Trang chủ | Giải pháp | Paperless Office Security

Paperless Office Security

Giới thiệu

Văn phòng không giấy tờ sẽ giúp các tổ chức doanh nghiệp quản lý, xử lý các công việc được nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Thực hiện được điều đó là góp phần rất lớn của chữ ký số. Việc sử dụng khóa dưới dạng file mềm để tạo chữ ký cho từng cá nhân không đảm bảo tính bảo mật. Sử dụng USB hay smart card token thì khó khăn trong việc quản lý.

Giải pháp

Thiết bị HSM của Thales bao gồm Luna HSM, ProtectServer HSM, HSM on Demand phát triển dựa trên các phương thức bảo mật tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của các tổ chức thẩm định độc lập, giúp cho các tổ chức doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng thiết bị HSM để quản lý chữ ký số tập trung, an toàn, hiệu quả.

Các lợi ích

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, bao gồm và không giới hạn đối với các tiêu chuẩn như GDPR, eIDAS, FIPS 140, Common Criteria, HIPAA, PCI-DSS.

Tốc độ xử lý cao nhất trên thị trường hiện nay.

Được sử dụng bởi hệ sinh thái các ứng dụng rộng nhất trên thị trường hiện nay.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng là các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các công ty tài chính, Ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan chính phủ cần triển khai các phương thức bảo mật chữ kỹ số, quản lý chữ ký số tập trung.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo