Electronic Invoicing Security

Trang chủ | Giải pháp | Electronic Invoicing Security

Electronic Invoicing Security

Giới thiệu

Việc áp dụng chữ ký số cho hóa đơn điện tử giúp tự động hóa quy trình xử lý cho các doanh nghiệp. Thành phần rất quan trọng để tạo chữ ký số là khóa private phải được thiết lặp các phương thức bảo vệ sao cho an toàn nhất. Vì nếu khóa private bị lộ thì chữ chữ của doanh nghiệp có thể bị giả mạo.

Giải pháp

Thiết bị HSM của Thales bao gồm Luna HSM, ProtectServer HSM, HSM on Demand phát triển dựa trên các phương thức bảo mật tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của các tổ chức thẩm định độc lập, giúp cho các tổ chức doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng để bảo vệ và xử khóa an toàn, bảo mật nhất cho ứng dụng xử lý ký hóa đơn điện tử với tốc độ cao nhất trên thị trường hiện nay.

Các lợi ích

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, bao gồm và không giới hạn đối với các tiêu chuẩn như GDPR, eIDAS, FIPS 140, Common Criteria, HIPAA, PCI-DSS.

Tốc độ xử lý cao nhất trên thị trường hiện nay.

Được sử dụng bởi hệ sinh thái các ứng dụng rộng nhất trên thị trường hiện nay.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng là các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các công ty tài chính, Ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan chính phủ cần triển khai các phương thức bảo mật chữ ký số, bảo mật dữ liệu.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo