E-Medical Record Security

Trang chủ | Giải pháp | E-Medical Record Security

E-Medical Record Security

Giới thiệu

Bệnh án điện tử thực sự đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trong việc khám và chữ bệnh trong việc xử lý và quản lý, bệnh nhân không phải lưu nhiều loại giấy tờ. Y bác sỹ xử lý thông tin tức thì, nhanh chóng,…Trong quá trình xử lý, quản lý bệnh án thì chữ ký số một lần nữa thể hiện vai trò rất lớn để xác nhận thông tin thay cho chữ ký trên bệnh án giấy. Chữ ký của mỗi y, bác sỹ rất quan trọng và phải có phương thức bảo vệ an toàn.

Giải pháp

Thiết bị HSM của Thales bao gồm Luna HSM, ProtectServer HSM, HSM on Demand phát triển dựa trên các phương thức bảo mật tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của các tổ chức thẩm định độc lập, giúp cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế có thể triển khai sử dụng thiết bị HSM để quản lý chữ ký số tập trung, an toàn, hiệu quả.

Các lợi ích

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, bao gồm và không giới hạn đối với các tiêu chuẩn như GDPR, eIDAS, FIPS 140, Common Criteria, HIPAA, PCI-DSS.

Tốc độ xử lý cao nhất trên thị trường hiện nay.

Được sử dụng bởi hệ sinh thái các ứng dụng rộng nhất trên thị trường hiện nay.

Đối tượng khách hàng

Các bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế có thể triển khai sử dụng thiết bị HSM để quản lý chữ ký số tập trung, đáp ứng các yêu cầu quản lý, bảo mật và tuân thủ.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo