Certificate Authority Security

Trang chủ | Giải pháp | Certificate Authority Security

Certificate Authority Security

Giới thiệu

Chữ ký số đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của các tổ chức doanh nghiệp. Để tạo được một chữ ký số có giá trị pháp lý cao là góp phần của các phương thức kỹ thuật, các qui định tiêu chuẩn kỹ thuật. Hạ tầng khóa công khai PKI bao gồm các phương thức và tiêu chuẩn để tạo một chữ ký số có tính xác thực cao, đảm bảo tính bảo mật và không thể chối bỏ nguồn gốc. Certificate Authority là một thực thể sử dụng hạ tầng khóa công khai kết hợp với các qui định của quốc gia và quốc tế để tạo nền tảng và hành lang pháp lý cho chữ ký số.

Giải pháp

Thiết bị HSM của Thales bao gồm Luna HSM, ProtectServer HSM, HSM on Demand phát triển dựa trên các phương thức bảo mật tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của các tổ chức thẩm định độc lập giúp cho các tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống CA sử dụng triển khai để bảo vệ an toàn bảo mật cho chữ ký số của tổ chức CA. Từ đó làm cơ sở cấp chứng nhận cho chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trì chuyển đổi số.

Các lợi ích

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, bao gồm và không giới hạn đối với các tiêu chuẩn như GDPR, eIDAS, FIPS 140, Common Criteria, HIPAA, PCI-DSS.

Tốc độ xử lý cao nhất trên thị trường hiện nay.

Được sử dụng bởi hệ sinh thái các ứng dụng rộng nhất trên thị trường hiện nay

Đối tượng khách hàng

Các tổ chức triển khai hệ thống CA được sử dụng trong nội bộ, các tổ chức CA quốc gia hoặc quốc tế cần đảm bảo sự an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất hiện nay, với yêu cầu tốc độ xử lý cao đều có thể sử dụng và triển khai sử dụng HSM của Thales.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo