PKI Security

PKI Security là gì

Hạ tầng PKI là một trong những nền tảng để triển khai số hóa nhanh chóng và an toàn. PKI bao gồm nhiều thành phần, tiêu chuẩn kỹ thuật để làm cơ sở triển khai cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm Certificate Authority, DNSSec, SSL, Document Signing, Transaction Signing, Code Signing,…

Các giải pháp PKI Security

Thales cung cấp giải pháp bảo mật cho các ứng dụng PKI để đảm bảo ứng dụng được triển khai nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu sử dụng, yêu cầu bảo mật cũng như các yêu cầu tuân thủ.