Payment Processing

Trang chủ | Giải pháp | Payment Processing

Payment Processing

Giới thiệu

Thanh toán không dùng tiền mặt mà sử dụng thẻ thanh toán ngày càng được triển khai kết hợp với nhiều phương thức và qui trình xử lý khác nhau. Nhiều đơn vị tham gia vào quá trình xử lý thanh toán, không chỉ là các đơn vị bán hàng mà còn là các Ngân hàng phát hành, Ngân hàng thanh toán, các tổ chức xử lý thanh toán trung gian. Thách thức cho các đơn vị thanh toán cần triển khai các ứng dụng, qui trình xử lý và phương thức bảo mật để đảm bảo cho các giao dịch được xử lý trơn tru và an toàn.

Giải pháp

Thiết bị payShield HSM của Thales là thành phần bảo mật đáp ứng các chức năng xử lý bao gồm và không giới hạn cho việc phát hành thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế, xác thực các giao dịch thẻ trên nhiều phương tiện khác nhau giúp cho các tổ chức có thể triển khai các ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng các yêu cầu chức năng, yêu cầu bảo mật và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Các lợi ích

Thiết bị đáp ứng các yêu cầu tuân thủ như FIPS 140-2 level 3, PCI HSM, PCI DSS.

Tốc độ xử lý nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

Tích hợp với hệ sinh thái rất lớn các ứng dụng.

Được sử dụng rộng rãi bởi rất nhiều các tổ chức trên thế giới.

Đối tượng khách hàng

Bao gồm các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các công ty chuyển mạch quốc gia và quốc tế cần triển khai các ứng dụng phát hành thẻ, ứng dụng thanh toán, ứng dụng chuyển mạch với các yêu cầu chức năng, tốc độ xử lý và các yêu cầu bảo mật cao và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo