EMV & Payment Card Issuance

Trang chủ | Giải pháp | EMV & Payment Card Issuance

EMV & Payment Card Issuance

Giới thiệu

MasterCard và Visa xây dựng tiêu chuẩn EMV để phục vụ cho việc phát hành và xử lý thẻ chip cho thẻ credit và debit. Thẻ chip có nhiều ưu điểm về tính bảo mật, khả năng mở rộng ứng dụng so với thẻ từ vì thế tất cả các Ngân hàng, tổ chức tài chính tham gia vào quá trình tạo thẻ, xác thực thẻ phải tuân theo.

Giải pháp

Ở Việt Nam Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra tiêu chuẩn VCCS cho thẻ chip nội địa, tương thích với chuẩn EMV để các Ngân hàng, tổ chức tài chính ở Việt Nam phải tuân thủ trong quá trình phát hành thẻ và xác thực thẻ nội địa.

Các yêu cầu bảo mật phục vụ xuyên suốt trong quá trình tạo thẻ đòi hỏi phải được xử lý bởi các thành phần bảo mật, đáp ứng các chức năng, các yêu cầu bảo mật và các yêu cầu tuân thủ.

Thiết bị Thales payShield HSM 10K được thiết kế với nhiều cãi tiến hơn các dòng HSM trước đó, giúp cho các tổ chức Tài chính, Ngân hàng tối ưu hóa việc triển khai các ứng dụng thanh toán bao gồm phát hành thẻ quốc tế và thẻ nội địa, tuân thủ theo các yêu cầu EMV, PCI DSS.

Các lợi ích

Thiết bị đáp ứng các yêu cầu tuân thủ như FIPS 140-2 level 3, PCI HSM, PCI DSS.

Tốc độ xử lý nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

Tích hợp với hệ sinh thái rất lớn các ứng dụng.

Được sử dụng rộng rãi bởi rất nhiều các tổ chức trên thế giới.

Đối tượng khách hàng

Bao gồm các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các công ty chuyển mạch quốc gia và quốc tế cần triển khai các ứng dụng phát hành thẻ, ứng dụng thanh toán, ứng dụng chuyển mạch với các yêu cầu chức năng, tốc độ xử lý và các yêu cầu bảo mật cao và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo