Digital PIN Delivery

Trang chủ | Giải pháp | Digital PIN Delivery

Digital PIN Delivery

Giới thiệu

Phương thức in mã PIN cho thẻ ATM ra giấy và gửi thư đến cho chủ thẻ đã không còn phù hợp do tính bảo mật kém, PIN mặc dù được in giữa hai lớp giấy được gập kín nhưng vẫn có thể dễ dàng đọc được trong quá trình gửi cho chủ thẻ. Thời gian gửi PIN đến cho chủ thẻ lâu, có thể mất từ 2-5 ngày làm việc và việc sử dụng khối lượng lớn giấy in để gửi PIN gây tốn kém chi phí và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

Giải pháp

Thay vì mã PIN được in ra và gửi cho chủ thẻ thì giờ đây PIN có thể nhận được ngay tức thì ở bất kỳ nơi đâu với giải pháp online PIN delivery. Giải pháp này dựa trên nền tảng web, để chủ thẻ có thể nhận được mã PIN qua web, ứng dụng trên mobile. Giải pháp có các cơ chế bảo mật và kết hợp với việc sử dụng thiết bị HSM làm nền tảng quản lý khóa, mã hóa và giải mã đáp ứng các yêu cầu bảo mật trong việc phân phối mã PIN đến cho khách hàng.

Các lợi ích

Khả năng đáp ứng tức thì và bất kỳ nơi đâu theo yêu cầu của khách hàng, do đó làm tăng sự hài lòng của khách hàng.

Giảm tác động đến môi trường.

Với việc sử dụng thiết bị HSM payShield, Luna HSM được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật như FIPS 140-2 level 3, giải pháp online PIN delivery sẽ được triển khai nhanh chóng, đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ theo các tiêu chuẩn như PCI DSS.

Đối tượng khách hàng

Các Ngân hàng, tổ chức tài chính có phát hành thẻ thanh toán, thẻ thành viên sử dụng cho các dịch vụ thẻ.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo