Payment Security

Payment Security là gì

Thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu thế và yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập. Tuy nhiên, đây là giao dịch điện tử nên thông tin nhạy cảm được xử lý và truyền tải thông qua nhiều môi trường khác nhau, vì vậy đòi hỏi phải có các giải pháp để đảm bảo các giao dịch được an toàn bảo mật.

Các giải pháp Payment Security

Thales là đơn vị cung cấp các giải pháp bảo mật giao dịch thẻ, thanh toán cho các ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn cầu hơn 30 năm qua. Các giải pháp của Thales ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chức năng đa dạng, còn đáp ứng yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt và yêu cầu tuân thủ của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và trên thế giới.