File-level Encryption

Trang chủ | Giải pháp | File-level Encryption

File-level Encryption

Giới thiệu

Lựa chọn giải pháp để bảo vệ dữ liệu, là tài sản vô cùng quí giá của các tổ chức doanh nghiệp bao gồm dữ liệu của doanh nghiệp, dữ liệu khách hàng, sở hữu trí tuệ,…vẫn đang là vấn đề đau đầu của các tổ chức doanh nghiệp. Làm cách nào để giải pháp có thể bảo vệ được dữ liệu của doanh nghiệp và đồng thời không thay đổi ứng dụng, dữ liệu và trong suốt đối với người dùng. Hơn thế nữa việc mã hóa dữ liệu không phát sinh các rủi ro làm hỏng dữ liệu và không làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lý, truy xuất dữ liệu.

Giải pháp

Giải pháp CipherTrust Transparent Encryption cho phép mã hóa dữ liệu ở lớp file cho cả dữ liệu có cấu trúc như MS SQL, Oralce Database, MySQL,…và các dữ liệu không có cấu trúc. Việc mã hóa dữ liệu là trong suốt với người dùng và ứng dụng và do đó giúp đẩy nhanh quá trình triển khai mã hóa và dễ dàng trong quá trình quản lý, sử dụng. Giải pháp kết hợp khả năng mã hóa, quản lý khóa mã hóa và chính sách truy xuất dữ liệu tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh và chặc chẽ trong việc bảo mật dữ liệu.

Các lợi ích

Tốc độ xử lý dữ liệu thay đổi không đáng kể giữa trước và sau khi mã hóa.

Không cần thay đổi ứng dụng, cở sở dữ liệu.

Đáp ứng các yêu cầu bảo mật và các yêu cầu tuân thủ như PCI-DSS, HIPAA.

Giải pháp hợp nhất cho phép triển khai nhiều giải pháp bảo mật dữ liệu khác nhau mà không cần đầu tư nhiều giải pháp tốn kém chi phí và quản lý cồng kềnh.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng là các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức chính phủ cần bảo vệ dữ liệu được lư trữ trong Data Center và trên cloud.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo