Database Protection

Trang chủ | Giải pháp | Database Protection

Database Protection

Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu là nền tảng của các doanh nghiệp vừa và lớn, các nhà cung cấp dịch vụ,… để xử lý và lưu trữ dữ liệu của tổ chức doanh nghiệp, dữ liệu của khách hàng. Việc rò ri dữ liệu thực sự là ác mộng của các doanh nghiệp khi quá trình hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các dữ liệu hoạt động hàng ngày, các bí mật, thông tin khách hàng như họ tên, tài khoản, số thẻ tín dụng bị phơi bày đến những người không nên biết, gây tổn thất rất lớn về tiền, về uy tín về thời gian để phục hồi.

Giải pháp

CipherTrust database protection là giải pháp mã hóa và kiểm soát truy xuất cơ sở dữ liệu ở mức column, doanh nghiệp có thể lựa chọn cụ thể các column dữ liệu nhạy cảm cần bảo vệ để thực hiện việc mã hóa mà không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ xử lý dữ liệu như trước khi triển khai mã hóa. Kết hợp các thành phần mã hóa, quản lý khóa và chính sách truy xuất dữ liệu tiên tiến CipherTrust Manager giúp cho việc triển khai bảo mật cơ sở dữ liệu của các tổ chức doanh nghiệp nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết trong hành trình bảo vệ dữ liệu của mình, cho dù dữ liệu đó đang được lưu trữ trong Data Center hay trên cloud.

Các lợi ích

Tốc độ xử lý dữ liệu thay đổi không đáng kể giữa trước và sau khi mã hóa.

Không cần thay đổi ứng dụng đang truy xuất vào cơ sở dữ liệu.

Đáp ứng các yêu cầu bảo mật và các yêu cầu tuân thủ như PCI-DSS, HIPAA.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng là các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức chính phủ cần bảo vệ dữ liệu được lư trữ trong Data Center và trên cloud.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo