Bring Your Own Key (BYOK)

Trang chủ | Giải pháp | Bring Your Own Key (BYOK)

Bring Your Own Key (BYOK)

Giới thiệu

Các tổ chức doanh nghiệp đang dần dịch chuyển các ứng dụng lên Cloud với 45% trong năm 2017 và đến năm 2019 đã là 60% cho thấy nhu cầu triển khai ứng dụng trên cloud là rất lớn. Song hành với các lợi ích của nền tảng cloud giúp cho các doanh nghiệp triển khai ứng dụng hiệu quả hơn nhiều so với việc triển khai tại các Trung tâm Dữ liệu của doanh nghiệp là các lo ngại trong việc mất kiểm soát an toàn cho dữ liệu lưu trữ trên cloud.

Để gia tăng sự an tâm của người dùng trong quá trình sử các dịch vụ trên cloud thì các nhà cung cấp dịch vụ cloud đã bổ sung thêm các dịch vụ mã hóa dữ liệu. Việc mã hóa dữ liệu đã giúp cho người dùng sử dụng dịch vụ cloud kiểm soát tốt hơn an toàn dữ liệu của mình. Tuy nhiên khóa mã hóa, là thành phần rất quan trọng được sử dụng để mã hóa dữ liệu thì còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình tạo, quản lý và sử dụng và điều này tiếp tục làm cho người dùng chưa thực sự tự tin để giao phó dữ liệu nhạy cảm của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ cloud lưu trữ.

Giải pháp

Giải pháp quản lý khóa tập trung cho các dịch vụ mã hóa trên cloud CipherTrust Cloud Key Manager (CCKM) của Thales đưa ra lời giải bài toán cho cả các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ cloud và các đơn vị cung cấp dịch vụ cloud và đây chính là lúc mà các hai bên có thể đẩy nhanh tiến độ của mình, trong đó đơn vị sử dụng có thể đẩy nhanh quá trình dịch chuyển ứng dụng của mình lên cloud và đơn vị cung cấp dịch vụ có thể thúc đẩy quá trình đưa các dịch vụ trên cloud đến người sử dụng. Giải pháp CCKM cho phép người dùng có thể hoàn toàn quản lý khóa mã hóa trên cloud của mình bao gồm từ giai đoạn tạo khóa, lưu trữ, sao lưu khóa, theo dõi việc sử dụng khóa, thay đổi khóa khi hết thời hạn sử dụng, cho đến hủy bỏ khóa khi không còn sử dụng. Giờ đây người dùng có thể hoàn toàn kiểm soát được an toàn cho dữ liệu của mình đang được lưu trữ trên cloud.

Các lợi ích

Giải pháp CCKM càng cho thấy được sức mạnh và sữ hữu ích của mình khi hổ trợ quản lý khóa cho các doanh nghiệp có triển khai sử dụng nhiều nền tảng cloud cùng một lúc bao gồm Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Microsoft Azure China National Cloud, Amazon Web Services, IBM Cloud, Salesforce.com và Saleforce Sandbox.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo