Data Security

Data Security là gì

Dữ liệu là tài sản vô cùng quý giá của các tổ chức, doanh nghiệp. Rò rỉ hoặc thất thoát dữ liệu đã và đang diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể trở thành nạn nhân bất kỳ lúc nào và hệ quả thì vô cùng nghiêm trọng, đơn giãn thì mất nhiều thời gian và tiền bạc để khắc phục hậu quả. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến doanh nghiệp đánh mất hình ảnh và phá sản. Xây dựng một chiến lược bảo mật đúng đắn là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các tổ chức doanh nghiệp.

Các giải pháp Data Security

Các giải pháp bảo mật dữ liệu của Thales có thể được triển khai để bảo vệ dữ liệu cho các nền tảng khác nhau, ở nhiều lớp khác nhau, cho cả môi trường on-premise và trên cloud.