Giải pháp

Trang chủ | Giải pháp

Các giải pháp

Thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu thế và yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập. Tuy nhiên, đây là giao dịch điện tử nên thông tin nhạy cảm được xử lý và truyền tải thông qua nhiều môi trường khác nhau, vì vậy đòi hỏi phải có các giải pháp để đảm bảo các giao dịch được an toàn bảo mật.

Dữ liệu là tài sản vô cùng quý giá của các tổ chức, doanh nghiệp. Rò rỉ hoặc thất thoát dữ liệu đã và đang diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể trở thành nạn nhân bất kỳ lúc nào và hệ quả thì vô cùng nghiêm trọng, đơn giãn thì mất nhiều thời gian và tiền bạc để khắc phục hậu quả. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến doanh nghiệp đánh mất hình ảnh và phá sản. Xây dựng một chiến lược bảo mật đúng đắn là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các tổ chức doanh nghiệp.

Hạ tầng PKI là một trong những nền tảng để triển khai số hóa nhanh chóng và an toàn. PKI bao gồm nhiều thành phần, tiêu chuẩn kỹ thuật để làm cơ sở triển khai cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm Certificate Authority, DNSSec, SSL, Document Signing, Transaction Signing, Code Signing,…