HPID cung cấp các dịch vụ Lắp đặt – Triển khai hệ thống, Hỗ trợ kỹ thuật, Bảo hành và Bảo trì, đảm bảo cho việc lắp đặt, triển khai hệ thống CNTT của khách hàng đúng theo chuẩn của nhà sản xuất và hệ thống luôn hoạt động tối ưu, hiệu quả.

Dịch vụ Lắp đặt – Triển khai hệ thống

Cung cấp các dịch vụ lắp đặt thiết bị phần cứng và cấu hình phần mềm theo đúng thiết kế và yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo sự hoạt động tối ưu và tích hợp cao của hệ thống. Dịch vụ này đáp ứng nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp của khách hàng trong việc thiết lập hệ thống mạng.

Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật

Dịch vụ này nhằm giúp khách hàng phòng ngừa sự cố, chẩn đoán và khắc phục hỏng hóc hệ thống.

Hỗ trợ từ xa (Tele-Support)
Khi có các sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm, cấu hình của thiết bị, hệ thống, khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ xa thông qua điện thoại, fax, hoặc email. Không hạn chế số lần khách hàng yêu cầu hỗ trợ.

Hỗ trợ tại chỗ (On-site Support)
Nếu sự cố không thể giải quyết qua Hỗ trợ từ xa, chuyên viên kỹ thuật của HPID sẽ đến tận địa điểm của khách hàng để sửa chữa hoặc thay thế thiết bị nếu cần.  

Bảo trì (Maintenance)
Đây là dịch vụ kiểm tra thiết bị/hệ thống định kỳ nhằm chăm sóc khả năng vận hành hoặc phát hiện sớm nguy cơ sự cố có thể xảy ra để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời. Thời hạn kiểm tra định kỳ phụ thuộc vào lịch trình đề xuất của nhà sản xuất, hoặc tiêu chuẩn từ các thông số kỹ thuật của thiết bị.

Dịch vụ Bảo hành (Warranty Service)

Dịch vụ Bảo hành
Đây là dịch vụ cơ bản nhằm đảm bảo hoạt động của thiết bị phần cứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Gia hạn Bảo hành (Extended Warranty Service)
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ này được cung cấp cho các thiết bị chuyên dụng sau khi thiết bị hết thời gian bảo hành.

Dịch vụ Thay thế nóng thiết bị (Hardware Replacement Service)

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo cung cấp các thiết bị thay thế (bao gồm linh kiện, thiết bị, phụ tùng) trong một thời gian ấn định trước. Các thiết bị của khách hàng bị hỏng sẽ được thay thế ngay với thời gian đáp ứng tùy theo mức độ dịch vụ cung cấp.

 

Hỗ trợ khách hàng