Giải pháp an ninh tổng thể (General Security)

Giải pháp bảo vệ an ninh cho các vùng vành đai của hệ thống

 • Thiết lập hàng rào bảo vệ bằng việc phân chia các vùng cần bảo vệ và đặt các vùng này dưới sự điều khiển nghiêm ngặt. Điều khiển truy cập đến các ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ quan trọng trong hệ thống nhằm đảm bảo an ninh bảo mật cho doanh nghiệp.
 • Hệ thống được triển khai tại vùng kết nối ra ngoài Internet của doanh nghiệp để bảo vệ hệ thống trước những tấn công từ bên ngoài và triển khai tại vùng có chứa cơ sở dữ liệu và các ứng dụng nhạy cảm để bảo vệ các tấn công từ bên trong, có thể là từ nội bộ của doanh nghiệp.
 • Hệ thống này cần thiết cho tất cả các loại hình doanh nghiệp khi có kết nối ra ngoài Internet và có triển khai các ứng dụng và cơ sở dữ liệu quan trọng.

Giải pháp nhận dạng

 • Hệ thống giúp doanh nghiệp nhận dạng rõ ràng và chính xác các users, hosts, applications và tài nguyên trên mạng mà các users không có quyền sẽ không được truy cập vào.
 • Hệ thống nhận dạng có thể dựa vào tên người sử dụng và mật khẩu (user name/password) hay chữ ký số (digital signature) để xác định định danh người sử dụng, từ đó có thể đưa ra các chính sách truy cập phù hợp tương ứng với từng người sử dụng cụ thể.
 • Hệ thống này phù hợp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp khi cần triển khai hệ thống an ninh dựa trên các công nghệ nhận dạng.

Giải pháp mã hóa cho các ứng dụng

 • Hệ thống mã hóa được triển khai dựa trên các thiết bị mã hóa HSM (Host Security Module). Các thiết bị này được thiết kế rất đặc biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cực kỳ nghiêm ngặt của các tổ chức an ninh thế giới, sẽ lưu trữ và bảo vệ khóa chủ (master key) nhằm bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu được an toàn và hiệu quả. 
 • Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp các công cụ cho phép phát triển và nhúng các ứng dụng vào trong chính bản thân các thiết bị HSM để tất cả các quá trình mã hóa và giải mã chỉ được thực hiện trong chính thiết bị HSM mà không có bất kỳ thông tin gì có thể lọt được ra ngoài từ các khóa cho đến thông tin được giải mã. Đây chính là một trong những đặc tính mạnh và nổi trội để đáp ứng cho xu hướng mã hóa thông tin ngày nay.
 • Giải pháp này phù hợp cho các doanh nghiệp khi cần triển khai các ứng dụng xác thực chữ ký số, mã hóa cơ sở dữ liệu, mã hóa cho ứng dụng SSL, IP Sec…

Giải pháp bảo mật cho các hệ thống thanh toán

 • Hệ thống này được triển khai dựa trên các thiết bị mã hóa HSM (Host Security Module). Các thiết bị này được thiết kế rất đặc biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cực kỳ nghiêm ngặt của các tổ chức an ninh thế giới, sẽ lưu trữ và bảo vệ khóa chủ (master key) nhằm bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu được an toàn và hiệu quả.
 • Giải pháp này được ứng dụng cho các dịch vụ thanh toán như ATM, POS, EFPOS.

Hệ thống bảo vệ các kết nối
Triển khai hệ thống này để bảo vệ chống lại việc lấy trộm hoặc làm xáo trộn khi dữ liệu được truyền đi trên mạng, thường là mạng diện rộng. Thông thường sử dụng 2 phương pháp sau:

 • Sử dụng Virtual Private Network (VPN) để thiết lập các kênh riêng ảo an ninh khi đi qua môi trường công cộng.
 • Sử dụng các thiết bị mã hóa đường truyền khi đi qua môi trường bên ngoài, thường là Leaselined, Frame Relay, E1...

Cả hai phương pháp trên đều sử dụng công nghệ mã hóa làm cho các thông tin khi đi trên mạng diện rộng, công cộng không bị lấy cắp hoặc làm sai lệch thông tin.

Các giải pháp khác:

 

Hỗ trợ khách hàng