Giải pháp xây dựng hạ tầng mạng (Network Infrastructure)

Giải pháp mạng nội bộ LAN (Local Area Network)

Giúp khách hàng xây dựng mạng LAN đáp ứng cho việc kết nối và chia sẽ thông tin trong phạm vi địa lý nhỏ. Giải pháp được xây dựng theo cấu trúc phân lớp và module hóa hoàn toàn:

  • Hệ thống cáp mạng máy tính
  • Hệ thống chuyển mạch trung tâm
  • Hệ thống chuyển mạch phân phối
  • Lớp truy cập

Thiết kế như trên sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư và khai thác tối đa hiệu suất của hệ thống và đồng thời dễ dàng vận hành, quản lý, và mở rộng trong tương lai.

Giải pháp mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)

Giúp khách hàng mở rộng hoạt động ra vùng địa lý rộng lớn mà hệ thống mạng cục bộ không đáp ứng được. Triển khai mạng diện rộng với các kết nối vật lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ đường truyền như Leasedline, MPLS/MegaWAN, E1… Việc triển khai hệ thống WAN cũng tuân theo nguyên tắc phân lớp và module hóa đối với các hệ thống lớn. Mô hình phân lớp như sau:

  • Lớp lõi (Core Layer)
  • Lớp phân phối (Distribution Layer)
  • Lớp truy cập

Thiết kế đáp ứng được yêu cầu dễ dàng vận hành, khai thác, bảo dưỡng đồng thời dễ dàng mở rộng trong tương lai khi cần thiết và như thế tiết kiệm và hiệu quả tối đa chi phí đầu tư.

Giải pháp MAN, INTRANET, hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, và các hệ thống giám sát, hệ thống nguồn dự phòng…

Các giải pháp này nhằm đáp ứng cho việc xây dựng một hạ tầng CNTT hoàn chỉnh cho các hoạt động của tất cả loại hình và qui mô của doanh nghiệp.

Các giải pháp khác:

 

Hỗ trợ khách hàng