Giải pháp phần mềm hỗ trợ quản lý doanh nghiệp

Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

  • Là một thành phần trong hệ thống hỗ trợ quản lý doanh nghiệp (ERP) toàn diện
  • Dựa trên nền tảng của phần mềm nổi tiếng Siebel CRM on Demand của Oracle, nhà cung cấp phần mềm nổi tiếng thế giới
  • Giải pháp giúp thu thập và quản lý tất cả các thông tin xoay quanh khách hàng, từ đó giúp cho doanh nghiệp có thể phân tích, báo cáo, định hướng, chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất
  • Hình thức cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (software as service) giúp tiết kiệm chi phí đầu tư.

Các giải pháp khác:

 

Hỗ trợ khách hàng