Giải pháp Trung tâm Liên lạc Khách hàng (Contact Center)

  • Hệ thống Contact Center xây dựng trên nền công nghệ IP, có khả năng tích hợp các phương thức tương tác từ gọi điện thoại, tin nhắn SMS, e-mail, website cho đến đối thoại trực tiếp
  • Hệ thống Contact Center có khả năng kết hợp các phần mềm quản lý liên quan của mỗi doanh nghiệp, mang vai trò trợ giúp việc chăm sóc khách hàng như CRM, ERP…

 

Khách hàng khi có các yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp như cần thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, thắc mắc, khiếu nại… thì sẽ sử dụng bất kỳ phương thức nào như gọi điện thoại, web, chat… để liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Hệ thống Contact Center sẽ thực hiện chuyển (định tuyến) cuộc gọi theo các cách sau:

  • Định tuyến cuộc gọi đến hệ thống IVR (Interactive Voice Response). Đây là hệ thống trả lời tự động. Hệ thống cho phép khách hàng nhập vào các tùy chọn khác nhau để có thể có được các thông tin mà khách hàng cần.
  • Định tuyến cuộc gọi đến nhân viên (Agent) của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng. Dựa trên yêu cầu của khách hàng, cuộc gọi sẽ được chuyển đến đúng Agent phụ trách vấn đề mà họ đang quan tâm. Màn hình của Agent, đã được tích hợp vào hệ thống CRM của doanh nghiệp, sẽ hiển thị các thông tin liên quan của khách hàng. Dựa trên thông tin này Agent có thể nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu, thắc mắc của khách hàng.

Các doanh nghiệp khi triển khai hệ thống Contact Center sẽ đạt được những lợi ích sau:

  • Đáp ứng nhanh nhất những thắc mắc, yêu cầu của khách hàng bởi khả năng định tuyến cuộc gọi thông minh của hệ thống Contact Center và khả năng kết hợp các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng của doanh nghiệp (CRM).
  • Đáp ứng linh hoạt nhiều phương pháp tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp sẽ giữ vững và nâng cao lòng trung thành của các khách hàng hiện tại và mở rộng được lượng lớn khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Các giải pháp khác:

 

Hỗ trợ khách hàng