HPID đã và đang cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ
 • Tổ chức Giáo dục
 • Ngân hàng, tổ chức tài chính
 • Công ty thương mại, cổ phần
 • Các Công ty, tổ chức 100% vốn đầu tư nước ngoài
 • Các Ngân hàng, tổ chức tài chính nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam

Trong đó có các khách hàng tiêu biểu:

   • Nhà cung cấp dịch vụ
  • Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel)
  • Trung tâm Điện thoại Di động CDMA (S-Telecom)
  • Công ty TNHH Truyền hình Cáp SaigonTourist (SCTV)
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông MEGA (MEGA Media Services)
  • Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Ánh Lam (Indigo JSC)
   • Lĩnh vực Giáo dục
  • Đại học Đà Nẵng
  • Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
   • Tài chính – Ngân hàng 
  • Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank)
  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
  • Ngân hàng Hong Leong (Hong Leong Bank Vietnam Limited)
  • Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)
  • Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
  • Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank)
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
  • Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn)
   • Các Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
  • NICE Systems
  • Euro Auto (BMW)
  • Datacraft Vietnam
  • Li&Fung
   • Các Ngân hàng và Công ty nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam
  • ST Bank (Lào)
  • Lao Development Bank (Lào)
  • HP Integration and Development Pte., Ltd. (Singapore)

 

Hỗ trợ khách hàng