Mobile Device Management

Trang chủ | Sản phẩm | Smart Network | Mobile Device Management

Giới thiệu Meraki Mobile Device Management - SM

Mobile Device Management của Meraki (SM - System Manager) sẽ mở ra khả năng hiển thị, bảo mật và kiểm soát nhiều hơn cho các thiết bị si động cần được quản lý của doanh nghiệp.

Tích hợp với Meraki Wireless LAN

  • Tích hợp liền mạch - yêu cầu thiết bị kết nối với Wi-Fi của công ty để đăng ký vào Trình quản lý hệ thống.

  • Wi-Fi an toàn - Mã hóa lưu lượng mạng giữa thiết bị của người dùng và điểm truy cập.

Tích hợp với Meraki Security & SD-WAN

  • VPN đơn giản - Triển khai ứng dụng VPN client trực tiếp đến các thiết bị được đăng ký trong Trình quản lý hệ thống.

  • Chính sách động - Thực thi chính sách bảo mật trên thiết bị di động thông qua các tiêu chí như dạng thức vật lý, các thông tin về phần cứng, phần mềm của thiết bị.

Các tính năng

Dễ dàng triển khai

Đăng ký trước thiết bị hoặc thêm thủ công người dùng mới khi họ tham gia mạng của công ty. Triển khai cài đặt kết nối không dây và VPN, đẩy ứng dụng và nội dung hoặc hạn chế mức sử dụng - dựa trên nhóm người dùng.

Giám sát

Định vị và theo dõi máy tính xách tay và thiết bị di động ở bất kỳ đâu trên thế giới. Có được khả năng hiển thị theo thời gian thực về tình trạng thiết bị, tình trạng bảo mật cũng như khoảng không quảng cáo phần mềm và phần cứng cho toàn bộ nhóm thiết bị của bạn.

Đảm bảo an toàn

Đảm bảo an ninh cho tổ chức của bạn từ các thiết bị đến các chính sách mạng. Bảo vệ thiết bị và dữ liệu bằng thực thi mã hóa, xóa từ xa cho doanh nghiệp và kiểm soát truy cập mạng tích hợp.

Các lợi ích chính

Môi trường BYOD an toàn

  • Triển khai một phương pháp bảo mật để cho phép các thiết bị cá nhân truy cập vào tài sản của công ty trong khi luôn chú trọng đến quyền riêng tư của chúng.

Thiết bị cho nhân viên hợp đồng

  • Chỉ định thời gian một thiết bị có quyền truy cập vào tài sản của công ty bằng cách sử dụng Quyền truy cập tin cậy và quy trình quản lý chứng chỉ đơn giản của thiết bị.

Bảo mật Wi-Fi dành cho khách

  • Triển khai cấp độ bảo mật cao hơn cho Wi-Fi của khách trong trường hợp trang đăng nhập hoặc mật khẩu không đủ cho nhu cầu bảo mật.

Các sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo