payShield Monitor

Trang chủ | Sản phẩm | Payment HSM | payShield Monitor

Giới thiệu về Thales payShield Monitor

Thales payShield Monitor là một nền tảng giám sát HSM toàn diện cho phép người quản trị có thể theo dõi 24x7 về trạng thái của tất cả các HSM payShield của doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp với những khách hàng lớn có nhiều trung tâm dữ liệu đặt tại các vị trí phân tán khác nhau.

Với giải pháp này, bộ phận bảo mật có thể kiếm soát HSM một cách hiệu quả, kịp thời phát hiện nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì về bảo mật, cấu hình hoặc nguy cơ tiềm ẩn nào có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống quan trọng khác của công ty.

Các lợi ích

Giảm chi phí hoạt động

 • Tiết kiệm chi phí, loại bỏ các chi phí liên quan đến việc truy cập vật lý HSM ở các trung tâm dữ liệu khác nhau.

Tối ưu hóa việc sử dụng

 • Đáp ứng việc tối ưu hóa hiệu suất và năng lực HSM, từ đó hỗ trợ tối ưu hóa kiến trúc triển khai hệ thống.

Tăng khả năng phản hồi

 • Cung cấp thông tin toàn diện và sâu sắc một cách kịp thời cho người quản trị để có thể chủ động khi thực hiện các hành động khắc phục sự cố.

Đặc tính kỹ thuật

Tập trung hóa việc theo dõi và giám sát

payShield Monitor làm mới thống kê về tình trạng các HSM mỗi phút, đồng thời hỗ trợ khả năng thiết lập cảnh bảo dựa trên các ngưỡng sử dụng. Giải pháp cũng hỗ trợ thiết lập cảnh báo thông qua email, SNMP, syslog hoặc giao diện Web. Ngoài ra hệ thống cho phép người quán trị định nghĩa các khoảng thời gian cụ thể để thực hiện các task phân tích chuyên sâu, bao gồm 1h, 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày hoặc một khoảng thời gian tùy chỉnh. Lúc này payShield Monitor sẽ đưa ra thông kê và báo cáo về các thuộc tính bao gồm:

 • Tình trạng chung của thiết bị.

 • Tình trạng bảo mật vật lý và những nỗ lực xâm nhập phần cứng.

 • Các báo động về việc xâm nhập và cảnh báo về mặt hệ thống.

 • Thống kê.

 • Ghi nhận log quản trị cho từng user.

Khả năng tương thích HSM

 • payShield 10K với phiên bản phần mềm v1.0 trở lên (yêu cầu enable SNMPv3).

 • payShield 9000 với phiên bản phần mềm v1.1 trở lên (yêu cầu enable SNMPv3).

Kiểm soát truy cập dựa trên phân quyền vai trò

payShield Monitor hỗ trợ ba vai trò người dùng riêng biệt để tăng cường bảo mật và thiết lập sự tách biệt rõ ràng giữa các nhiệm vụ quản trị và cấu hình. Ba vai trò này là:

 • Administrator – Quản trị viên: quản lý việc triển khai.

 • Group manager – Quản lý nhóm: kiểm soát việc giám sát các HSM và các nhóm HSM.

 • Auditor – Kiểm soát viên: xem dữ liệu và báo cáo.

Cấu hình tối thiểu cho phiên bản ảo hóa

 • 2x2 vCPUs.

 • 8GB RAM.

 • Khả năng nâng cấp dung lượng cho ổ đĩa cứng.

 • Tương thích với ESXi 5.1 trở lên (Phiên bản VM 9).

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo