payShield 9000

Trang chủ | Sản phẩm | Payment HSM | payShield 9000

Giới thiệu về Thales payShield 9000

Thales payShield 9000 đã End-of-Sales và được thay thế bằng payShield 10K, thông báo từ Thales.

payShield 10K HSM hoàn toàn tương thích ngược với payShield 9000 HSM ở cấp giao diện lập trình ứng dụng (API). Điều này có nghĩa là bạn có thể triển khai bất kỳ thiết bị payShield 10K nào với tác động tối thiểu đến các ứng dụng hiện có mà không cần quan tâm đến các công việc tích hợp tốn kém.

Lộ trình ngưng cung cấp sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho hòng HSM paySiled 9000

 • Thời hạn cuối mua mới thiết bị phần cứng: 30/06/2020.

 • Thời hạn cuối mua dịch vụ tùy biến phần mềm theo yêu cầu: 31/12/2021.

 • Thời hạn cuối hỗ trợ cho phần mềm version 2.x: 31/12/2020.

 • Quý khách hàng đang sử dụng HSM payShield 9000 có phần mềm version 2.x cần nâng cấp lên version 3.x trước ngày 31/12/2020 để nhận được các hỗ trợ tiếp theo của Hãng.

 • Thời hạn cuối cung cấp các bản vá phần mềm, sửa chữa phần cứng: 31/12/2022 (Với điều kiện khách hàng cần đảm bảo duy trì liên tục hợp đồng dịch vụ bảo hành với Hãng).

 • Thời gian chính thức ngưng mọi hỗ trợ (End of Life): 31/12/2022.

Giới thiệu dòng sản phẩm thay thế - HSM payShield 10K

Thay thế chính thức cho dòng sản phẩm HSM payShield 9000 là dòng sản phẩm HSM payShield 10K, với các đặc điểm nổi trội hơn so với HSM payShield 9000, bao gồm:

 • Hoàn toàn tương thích với HSM payShield 9000, dễ dàng chuyển đổi cấu hình, khóa và ứng dụng đang chạy với HSM payShield 9000.

 • Thiết kế kiểu dáng mỏng hơn, tiêu thụ nguồn điện ít hơn.

 • Tính sẵn sàng cao hơn với 2 nguồn và quạt có khả năng thay thế nóng.

 • Tốc độ xử lý giao dịch cao hơn.

 • Đạt chứng nhận PCI HSM V3.

 • Đơn giản hóa việc quản lý và giám sát vận hành.

 • Đáp ứng các nhu cầu trong tương lai (từ các ứng dụng mới đến tùy chọn triển khai trên cloud).

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo