Payment HSM

Trang chủ | Sản phẩm | Payment HSM

Payment HSM là gì

Payment HSM là thiết bị phần cứng, được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật trên thế giới và khu vực như FIPS 140-2, PCI HSM, MEPS, APCA. Với khả năng chống giả mạo, Payment HSM được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực Ngân hàng để cung cấp mức độ bảo vệ chặt chẽ, an toàn cho các khóa mật mã, mã PIN, giá trị bí mật cho quá trình phát hành thẻ từ, thẻ chip EMV và các ứng dụng di động cho đến quá trình xử lý các giao dịch, rút tiền, kiểm tra số dư và thanh toán, sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng.

Payment HSM cung cấp nền tảng cho người dùng thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm và không hạn chế các đặc tính sau:

  • Giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến các ứng dụng thẻ Chip EVM và các ứng dụng thanh toán trên nền tảng di động.

  • Kiểm soát chặt chẽ các thông tin xác thực của người dùng.

  • Chống lại việc giả mạo thanh toán.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

  • Tạo và quản lý mã PIN, thông tin xác thực thẻ.

  • Xử lý trao đổi PIN block giữa các thiết bị đầu cuối bao gồm ATM, POS và hệ thống chuyển mạch thẻ. Giữa các Ngân hàng với nhau và giữa Ngân hàng với các tổ chức thanh toán như Visa, Master, NAPAS,…

  • Xác thực người dùng, xác thực thẻ trong quá trình xử lý các giao dịch thanh toán.

  • Mã hóa đầu cuối Point-to-Point encryption để bảo vệ toàn diện dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối cho đến hệ thống xử lý trung tâm.

  • Trao đổi khóa mật mã an toàn nhất giữa các tổ chức với nhau để phục vụ cho quá trình trao đổi thông tin giữa các tổ chức.

Các sản phẩm Payment HSM