Data Discovery and Classification

Trang chủ | Sản phẩm | Data Security Platform | Data Discovery and Classification

Giới thiệu về Data Discovery and Classification

Data Discovery and Classification (CDDC) cho phép các tổ chức doanh nghiệp tìm kiếm và phân loại dữ liệu nhạy cảm, giúp cho các tổ chức doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về các rủi ro đối với dữ liệu của mình đang được lưu trữ trên nhiều môi trường khác nhau bao gồm cloud, big data và môi trường lưu trữ truyền thống.

CDDC cung cấp khả năng triển khai và sử dụng đơn giản thông qua giao diện hợp nhất, cho phép chúng ta thấy được rõ ràng dữ liệu nào là dữ liệu nhạy cảm, vị trí lưu trữ của dữ liệu đó và các rủi ro mà dữ liệu có thể bị rò rỉ. Kết quả của việc tìm kiếm, phân tích và phân loại dữ liệu sau đó sẽ được báo cáo chi tiết để chúng ta có thể dễ dàng xử lý các lỗ hỏng có khả năng dẫn đến nguy cơ rò rỉ dữ liệu, cũng như có quyết định đúng đắn hơn trong việc chia sẻ dữ liệu với đối tác và di chuyển dữ liệu lên cloud và chủ động xử lý đáp ứng các quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu theo các tiêu chuẩn GDPR, CCPA, LGPD, PCI DSS, và HIPAA.

Các tính năng & lợi ích

Hỗ trợ cả phương thức có agent và không agent

 • Có hai phương thức để triển khai mà Data Discovery and Classification hỗ trợ đó là có cài đặt agent trên các máy chủ dữ liệu và không cài đặt agent. Với việc hỗ trợ này cho phép chúng ta có thể triển khai phối hợp hiệu quả trong các môi trường có thể cài đặt phần mềm agent và không thể cài đặt phần mềm agent phục vụ cho việc tìm kiếm và phân tích dữ liệu trong khi sẽ giảm được chi phí đầu tư cho các giải pháp khác nhau.

Hỗ trợ cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc

 • Không cần phải triển khai nhiều giải pháp khác nhau, CDDC hỗ trợ triển khai tìm kiếm, phân tích hầu hết các loại dữ liệu khác nhau trên các máy chủ file, cơ sở dữ liệu, các ứng dụng và hệ thống lưu trữ trên cloud, các môi trường big data.

Cung cấp sẵn các biểu mẫu dựa trên các tiêu chuẩn như GDPR, CCPA,…

 • Các mẫu dữ liệu có sẵn được hãng Thales xây dựng dựa trên các yêu cầu của các tiêu chuẩn như GDPR, CCPA, PCI DSS,… giúp cho chúng ta có thể nhanh chóng sử dụng để tìm kiếm và phân loại dữ liệu theo yêu cầu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xây dựng riêng các tiêu chí dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

 • Thales CipherTrust Data Discovery and Classification nhận dạng rất hiệu quả dữ liệu nhạy cảm có cấu trúc và không có cấu trúc on-premises và in-cloud. Hỗ trợ triển khai cho cả phương thức có cài đặt agent và không cài đặt agent. Giải pháp cung cấp các biểu mẫu dữ liệu có sẵn giúp cho việc triển khai nhận dạng, tìm kiếm dữ liệu theo các quy định nhanh chóng, phân tích, cung cấp rủi ro đối với dữ liệu và giúp phát hiện các lỗ hỏng cần tuân thủ. CDDC cung cấp quy trình xử lý xuyên suốt cho phép phát hiện các điểm mù trong việc bảo mật dữ liệu, giảm thiểu thời gian khắc phục các lỗ hổng. CDDC cung cấp các báo cáo chi tiết phục vụ và đẩy nhanh quá trình trao đổi thông tin cho các chương trình tuân thủ.

Cung cấp khả năng kiểm soát và hiển thị thông tin hoàn chỉnh

 • Giao diện quản lý tập trung với các hình ảnh trực quan, thông tin phong phú và các báo cáo chi tiết cung cấp một cái nhìn rõ ràng về các dữ liệu nhạy cảm và các rủi ro của nó. Điều này giúp cho các tổ chức dễ dàng phát hiện và thu hẹp các lỗ hổng bảo mật, ưu tiên khắc phục và đưa ra các quyết định đúng đắn về việc chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba và các vấn đề quyền riêng tư trước khi thực thi việc chuyển đổi số.

Tăng tốc quá trình tuân thủ

 • Bước đầu tiên để triển khai tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật dữ liệu là cần phải hiểu rõ cấu phần dữ liệu, vị trí và cách thức lưu trữ dữ liệu và ai có thể truy xuất dữ liệu này. Việc tìm kiếm, phân loại để nắm rõ các dữ kiện đó cho phép chúng ta xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng và triển khai bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Các báo cáo chi tiết và các biểu đồ trực quan giúp cho đội ngũ triển khai compliance chứng minh sự tuân thủ với các đơn vị đánh giá và các cơ quan quản lý.

Cung cấp giao diện quản trị hợp nhất

 • Thales CipherTrust Data Discovery and Classification được tích hợp với CipherTrust Manager, cho phép các tổ chức quản lý quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu tập trung trên giao diện hợp nhất.

Đặc tính kỹ thuật

Data Stores

 • Local storage and local memory on the host.

 • Network storages: Windows Share (CIS/SMB), Unix File System (NFS).

 • Databases: IBM DB2, Oracle, SQL.

 • Big Data: Hadoop Clusters.

Type of files supported

 • Databases: Access, DBase, SQLite, MSSQL MDF & LDF.

 • Images: BMP, FAX, GIF, JPG, PDF (embedded), PNG, TIF.

 • Compressed: bzip2, Gzip (all types), TAR, Zip (all types).

 • Microsoft Backup Archive: Microsoft Binary / BKF.

 • Microsoft Office : v5, 6, 95, 97, 2000, XP, 2003 onwards.

 • Open Source: Star Office / Open Office.

 • Open Standards: PDF, HTML, CSV, TXT.

Type of data identified

 • Health (Australian Medicare Card, European EHIC, US Health Insurance Claim number, etc.).

 • Financial (American Express, Diners Club, Mastercard, VISA card numbers, bank account number, etc.).

 • Personal (name, last name, address, DOB, email, etc.).

 • National ID (social security number, Spanish DNI, etc.).

Pre-built templates

The solution includes a wide range of ready-to-use templates that can help you meet common regulatory and business policy needs. For example:

 • CCPA

 • GDPR

 • HIPAA

 • PCI DSS

 • PII

 • PHI

Server Requirements

 • 16GB minimum RAM.

 • 1GB minimum network interface connectivity.

Các sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo