CipherTrust Manager

Giới thiệu về CipherTrust Manager

CipherTrust Manager là thành phần trung tâm của bộ giải pháp CipherTrust Data Security Platform. CipherTrust Manager cung cấp các chức năng quản lý khóa tập trung bao gồm tạo, xóa, thay đổi, import, export khóa; quản lý các chính sách truy xuất dữ liệu tập trung và ghi nhận, quản lý, báo cáo thông tin truy xuất khóa, truy xuất dữ liệu tập trung. CipherTrust Data Security đồng thời cung cấp công cụ quản trị hệ thống qua REST API thân thiện với các nhà phát triển.

Các tính năng & lợi ích

Quản lý đơn giản

  • CipherTrust Manager cung cấp giao diện quản trị hợp nhất cho phép cấu hình và thực hiện việc tìm kiếm và phân loại dữ liệu nhạy cảm, cấu hình các chức năng bảo vệ dữ liệu trong bộ giải pháp CDSP cho dữ liệu trong các môi trường on-premises và in-cloud. CipherTrust Manager cũng cung cấp khả năng cấp phép theo hình thức self-service cho phép dễ dàng quản lý và kiểm soát license đang sử dụng trong hệ thống.

Triển khai dễ dàng, thân thiện trên cloud

  • CipherTrust Manager cung cấp các tùy chọn triển khai dễ dàng trên các môi trường cloud AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, VMWare, Microsoft HyperV,… Bên cạnh đó việc hỗ trợ sẵn CipherTrust Cloud Key Manager trên CipherTrust Manager cho phép triển việc quản lý khóa cho các nền tảng multi-cloud hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Lựa chọn linh hoạt phiên bản triển khai

  • CipherTrust Manager được cung cấp dưới dạng phần cứng và phiên bản ảo hóa. Tùy theo yêu cầu sử dụng có thể lựa chọn phiên bản đáp ứng chuẩn FIPS 140-2 level 1, 2 và 3. Với việc lựa chọn linh hoạt các phiên bản, việc triển khai có thể được thực hiện on-premises hoặc in-cloud.

Các phiên bản CipherTrust Manager

Physical Appliance (Model: k470 / k570)

  • Max Keys: 1,000,000.

  • Max Concurrent Sessions: 1000.

  • FIPS 140-2 Certification: Integrates with Thales Luna Network, Luna Cloud HSM and other third party HSMs (k470); Equipped with embedded FIPS 140-2 Level 3 HSM (k570).

Virtual Appliance (Model: k170v / k470v)

  • Max Keys: 25,000 (k170v); 1,000,000 (k470v).

  • Max Concurrent Sessions: 100 (k170v); 1000 (k470v).

  • FIPS 140-2 Certification: Integrates with Thales Luna Network, Luna Cloud HSM and other third party HSMs.

Các sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo