CipherTrust Application Data Protection

Trang chủ | Sản phẩm | Data Security Platform | CipherTrust Application Data Protection

Giới thiệu về CipherTrust Application Data Protection

CipherTrust Application Data Protection triển khai mã hóa dữ liệu quan trọng và quản lý khóa ở lớp ứng dụng. Giải pháp mạnh và linh hoạt cung cấp khả năng mã hóa gần như bất kỳ loại dữ liệu nào đi qua lớp ứng dụng. Bảo vệ dữ liệu ở lớp ứng dụng cung cấp khả năng bảo mật ở mức cao nhất do việc bảo vệ diễn ra ngay sau khi dữ liệu được tạo ra hoặc xử lý tại thời điểm ban đầu và duy trì trạng thái mã hóa bất kể vòng đời sử dụng của dữ liệu bao gồm chuyển dữ liệu, sử dụng, sao lưu dự phòng, sao chép dữ liệu.

CipherTrust Application Data Protection có thể được triển khai trên môi trường vật lý, private cloud, public cloud để bảo vệ dữ liệu thậm chí ngay khi dữ liệu được chuyển từ môi trường này đến môi trường khác mà không có bất kỳ thay đổi gì với các chính sách xử lý dữ liệu hoặc các chính sách mã hóa đang có sẵn.

CipherTrust Application Data Protection là sự kết hợp của các sản phẩm được biết trước đây với tên gọi là Vormetric Application Encryption và Safenet ProtectApp.

Các tính năng

Hỗ trợ nhiều loại khóa mật mã

 • Giải pháp cung cấp cả các khóa đối xứng và bất đối xứng để phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Nhiều lựa chọn triển khai

 • Giải pháp cung cấp nhiều lựa chọn kiến trúc và API cho phép triển khai linh hoạt. Để giảm thiểu khối lượng công việc cho việc phát triển phần mềm, khách hàng có thể lựa chọn RESTful API, tận dụng cả khả năng quản lý khóa và mã hóa của CipherTrust Manager. Thêm vào đó, các API và thư viện có thể triển khai cài đặt cũng sẵn sàng cho việc triển khai. Cuối cùng là tùy chọn triển khai gọn nhẹ sử dụng thư viện mã hóa và quản lý khóa cài đặt trên các máy chủ web để các ứng dụng có thể truy xuất vào thông qua SOAP hoặc REST API.

Tự động luân chuyển khóa

 • CipherTrust Application Data Protection có tích hợp sẵn tự động thay đổi khóa và cung cấp nhiều chức năng khác nhau bao gồm mã hóa, giải mã, tạo chữ ký số, xác minh chữ ký số, xử lý và bảo vệ các thuật toán như SHA, HMAC.

Hệ sinh thái đa dạng

 • CipherTrust Application Data Protection cung cấp dịch vụ mã hóa và/hoặc quản lý khóa cho một hệ sinh thái đa dạng các giải pháp bao gồm LUKS, Oracle TDE, Microsoft SQL TDE, HashiCorp,…

Các lợi ích

Quản lý khóa tập trung

 • Quản lý khóa tập trung cho phép các nhà phát triển phần mềm bổ sung khả năng bảo mật vào ứng dụng hiện có và loại bỏ được các phương thức quản lý khóa yếu và phức tạp khác.

Tăng tốc việc phát triển các ứng dụng bảo mật

 • CipherTrust Application Data Protection cung cấp nhiều API bao gồm PKCS#11, KMIP và các liên kết cho Java, C/C++, .Net và REST giúp các nhà phát triển phần mềm tiếp cận nhanh chóng hơn và có thể tận dụng giải pháp để triển khai cho nhiều trường hợp bảo vệ dữ liệu khác nhau.

Bảo mật tối đa cho các ứng dụng trên cloud

 • CipherTrust Application Data Protection hỗ trợ cả IaaS và PaaS để triển khai bảo mật mà các nhà quản trị cloud không thể truy xuất được vào khóa sử dụng bởi ứng dụng.

Loại bỏ tải xử lý bảo mật trên máy chủ ứng dụng

 • Tận dụng CipherTrust Manager với năng lực xử lý mật mã mạnh, thiết lập cấu hình đơn giản để thực thi việc mã hóa dữ liệu trên đó giúp tiết kiệm tài nguyên CPU trên máy chủ ứng dụng.

Đặc tính kỹ thuật

Development Libraries and APIs

 • Java, C/C++, .NET

 • XML open interface, KMIP standard

 • Web services: SOAP and REST

Encryption Algorithms

 • Including 3DES, AES-256, SHA-256, SHA-384, SHA-512, RSA-1024, RSA-2048, RSA-3072, RSA-4096

Web Application Servers

 • Apache Tomcat, IBM WebSphere, JBoss, Microsoft IIS, Oracle WebLogic, SAP NetWeaver, Sun ONE, and more

Cloud and Virtual Infrastructures

 • Works with all major cloud platforms, including AWS, Azure, IBM Cloud, Google and VMware

Supported Platforms for ICAPI Provider

 • Red Hat Enterprise Linux 5.4 and above

 • Microsoft Windows 2003, 2008 R2, and 7 in both 32-bit and 64-bit

Các sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo