Data Security Platform

Trang chủ | Sản phẩm | Data Security Platform

Giới thiệu CipherTrust Data Security Platform

CipherTrust Data Security Platform (CDSP) cung cấp nền tảng bảo vệ dữ liệu hợp nhất được phát triển bởi hãng Thales. Bộ giải pháp CDSP thừa hưởng các ưu điểm của giải pháp tiền nhiệm (Vormetric Data Security Platform và KeySecure) và phát triển thêm các tính năng khác để loại bỏ sự phức tạp, cồng kềnh, thiếu tính nhất quán mà các giải pháp bảo mật dữ liệu hay gặp phải.

Đồng thời, CDSP cung cấp thêm các công cụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các chiến lược bảo mật dữ liệu một các an toàn nhất, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về bảo mật, an toàn dữ liệu cho dù là dữ liệu on-premises hay là in-cloud.

Các chức năng chính

Bộ giải pháp hợp nhất CipherTrust Data Security Platform bao gồm các chức năng chính sau:

  • Khám phá: Để triển khai bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả thì một tổ chức trước tiên cần có khả năng tìm kiếm và phân loại dữ liệu. Dữ liệu này có thể ở nhiều dạng như: dạng tệp, dạng cơ sở dữ liệu hay dạng dữ liệu kích thước lớn ;nó có thể nằm trong bộ nhớ trên cơ sở, trong đám mây và trên các bản sao lưu. Bảo mật và tuân thủ dữ liệu được bắt đầu bằng việc tìm kiếm dữ liệu nhạy cảm có khả năng bị lộ trước tin tặc và kiểm toán viên. Nền tảng bảo mật dữ liệu CipherTrust cho phép hiển thị đầy đủ đối với dữ liệu nhạy cảm on-premises và in-cloud với khả năng phát hiện, phân loại và phân tích rủi ro dữ liệu hiệu quả.

  • Bảo vệ: Khi một tổ chức biết được dữ liệu nhạy cảm của mình nằm ở đâu, các biện pháp bảo vệ như mã hóa hoặc tokenization sẽ được triển khai tương ứng. Để bảo vệ dữ liệu được toàn diện thì khóa được sử dụng để mã hóa và tokenization dữ liệu cũng phải được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Bộ giải pháp CDSP cung cấp các khả năng bảo vệ dữ liệu bao gồm mã hóa dữ liệu ở lớp file có kết hợp với kiểm soát truy cập dữ liệu mã hóa, mã hóa dữ liệu ở lớp ứng dụng, mã hóa cơ sở dữ liệu, che giấu (masking) dữ liệu, vaultless tokenization có kết hợp với dynamic data masking dựa trên các chính sách được định trước và vault tokenization.

  • Kiểm soát: Cuối cùng là việc kiểm soát việc truy xuất vào dữ liệu và quản lý khóa mã hóa tập trung. Bất kỳ việc truy xuất vào dữ liệu đang được mã hóa, khóa mã hóa phải được kiểm soát, giám sát, ghi nhận và báo cáo. Giải pháp CDSP cung cấp khả năng quản lý khóa tập trung mạnh mẽ và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay với các khả năng quản lý khóa tập trung cho các ứng dụng và hệ thống on-premises, in-cloud, hybrid và multi-cloud.

Các lợi ích

Đơn giản hóa bảo mật dữ liệu

  • Tìm kiếm, phân loại và kiểm soát dữ liệu nhạy cảm on-premises và in-cloud với 1 nền tảng bảo mật dữ liệu hợp nhất.

Đẩy nhanh triển khai đáp ứng tuân thủ

  • Với các khả năng hợp nhất bao gồm tìm kiếm, phân loại dữ liệu, mã hóa, kiểm soát truy xuất dữ liệu, ghi nhận, báo cáo, tokenization, quản lý khóa tập trung và với việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật trên thế giới giúp cho các tổ chức doanh nghiệp triển khai giải pháp CDSP nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Bảo mật dữ liệu trong quá trình chuyển đổi lên cloud

  • Kiểm soát và bảo vệ dữ liệu an toàn chặt chẽ sử dụng giải pháp CDSP giúp cho các tổ chức doanh nghiệp an tâm và tự tin trong quá trình chuyển đổi dữ liệu lên cloud.

Các sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo